Archív článků - Prosinec, 2013

Evropská komise chce znát váš názor na úspěšnost implementace Směrnice INSPIRE

Logo INSPIRE

Evropská komise má za povinnost 7 let od vstupu směrnic v platnost přezkoumat, jak úspěšná byla jejich implementace. Rok 2014 je rokem, kdy po sedmi letech od vstupu Směrnice INSPIRE v platnost, dochází k přezkoumání i jejích výsledků. ... více »

Úspěšná konference Inspirujme se...otevřeností

Bratislava.jpg

Ve dnech 27. a 28. listopadu 2013 proběhla v prostorách hotelu Tatra v Bratislavě již druhá česko-slovenská konference s názvem Inspirujme se…otevřeností. ... více »

Implementační pravidla pro interoperabilitu

Dne 10. prosince 2013 byla v Úředním věstníku zveřejněna implementační pravidla pro interoperabilitu prostorových dat a služeb přílohy II a III jako nařízení č. ... více »