Archív článků - Září, 2013

Konference Inspirujme se...otevřeností

Na stránky konference byly přidány nové informace týkající se letošního ročníku. Několik nejdůležitějších:

Termín pro zasílání abstraktů je 15.10.2013. Abstrakty zasílejte emailem na adresu jana.sutkova@sazp.sk, uveďte prosím název prezentace, jména prezentujících a krátký obsah. ... více »

EULF - Evropský polohový rámec - dotazník pro projekt

Evropský polohový rámec (European Union Location Framework – zkratkou EULF) je další z aktivit Evropského výzkumného centra v rámci programu Interoperabilní řešení pro evropskou veřejnou správu (ISA).  EULF řeší sdílení dat o poloze na základě služby pro e-Government. ... více »

ARE3NA - platforma referenčních řešení pro implementaci INSPIRE

Evropské výzkumné centrum (JRC) bude během následujících dvou let - vyvíjet tzv. platformu referenčních řešení pro opakované využití při implementaci INSPIRE („Reusable INSPIRE Reference Platform“- ARE3NA). Jedná se o iniciativu financovanou v rámci programu Interoperabilních řešení pro evropské orgány veřejné správy (ISA). ... více »

Změna termínu konference Inspirujme se....2013

Z organizačních důvodů bylo nutné o jeden den posunout termín konání konference Inspirujme se.  Konference proběhne ve dnech 27. - 28.11.2013