Archív článků - Srpen, 2013

Služby prostorových dat – dodatky k nařízením a technické pokyny k připomínkování

Služby prostorových dat (Spatial Data Services, ve zkratce SDS) a s nimi související služby umožňující spuštění služeb (Invoke Services) jsou poslední částí INSPIRE, která ještě není zakotvena v doprovodných Nařízeních ke Směrnici. ... více »

Legislativa kolem INSPIRE u nás a v Evropě

Začněme tou českou. Jak možná víte, od začátku letošního roku probíhá novelizace „informačních zákonů“  123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jen pro připomenutí, právě zákon 123/1998 Sb. obsahuje ustanovení vyplývající ze Směrnice a je tedy pro INSPIRE tím klíčovým zákonem. ... více »

Staňte se členem skupiny expertů

V souvislosti s postupnou finalizací legislativních a technických dokumentů ke Směrnici INSPIRE zřizuje Evropská komise skupinu expertů. Registrace do této skupiny expertů je otevřena všem, kteří chtějí mít možnost vstoupit do ad hoc diskusí týkajících se detailů implementace Směrnice INSPIRE  a případně mít možnost promluvit do aktualizace technických pokynů. ... více »