Archív článků - Srpen, 2012

Nová verze prováděcího pravidla pro síťové služby k připomínkování

Směrnice INSPIRE předpokládá vypracování prováděcích pravidel pro služby prostorových dat a služeb umožňujících spuštění služeb prostorových dat. Komise se rozhodla rozdělit vývoj těchto prováděcích pravidel dvou fází: ... více »

Prováděcí pokyny k datovým specifikacím příloh II a III v poslední verzi

Logo INSPIRE

Aktuální verze prováděcích pokynů k datovým specifikacím příloh II a III Směrnice INSPIRE lze stáhnout z knihovny dokumentů na stránkách JRC. K úpravě technických prováděcích pokynů došlo na základě výsledků připomínkového řízení k Nařízení pro interoperabilitu dat a služeb z května 2012. ... více »