Archív článků - Červenec, 2012

Vypořádání připomínek k datovým specifikacím přílohy II a III

Evropská komise zveřejnila vypořádané připomínky členských států k datovým specifikacím přílohy II a III. ... více »

Zapište si termín letošní konference Inspirujme se...

Logo INSPIRE

Národní INSPIRE konference se uskuteční v termínu 27.-28. listopadu 2012 ve Vzdělávacím a informačním a informačním centru Floret. Stránky konference zatím nebyly spuštěny, více informací se dozvíte v průběhu srpna.

Evropská komise zveřejnila výsledky monitoringu za rok 2011

Evropská komise zveřejnila na svých INSPIRE stránkách výsledky monitoringu za rok 2011. Česká republika přispěla v květnu letošního roku seznamem datových sad a služeb s indikátory. ... více »