Archív článků - Květen, 2011

Pozvánka na seminář Licence a podmínky pro sdílení dat podle INSPIRE - týká se také vás?!

Dne 9.6.2011 od 9.30 proběhne v konferenčním sále na ČÚZK v Praze v Kobylisích úvodní schůzka další technické pracovní skupiny fungující pod KOVIN (Koordinační výbor pro INSPIRE) ? tentokrát skupiny pro licence a legislativu. ... více »

Registrace k testování specifikací příloh II a III pokračuje

Výzva k registraci pro testování datových specifikací přílohy II a III Směrnice INSPIRE byla prodloužena do 20.6.2011. Instituce veřejné správy, soukromé firmy, profesní sdružení, akademici i jednotlivci se ještě stále mohou zaregistrovat a zapojit se tak do testování a připomínkování specifikací. ... více »

Přidejte se do technických pracovních skupin pro INSPIRE

V rámci činnosti Národního koordinačního výboru pro INSPIRE (KOVIN) začaly svoji činnost technické pracovní skupiny (TPS). ... více »