Archív článků - Březen, 2011

Nová verze technických pokynů pro vyhledávací a prohlížecí služby

Technické pokyny pro vyhledávací a prohlížecí služby byly aktualizovány na verzi 3.0. V dokumentech jsou významné změny oproti předchozím verzím 2.12.
Nejvýznamnější změny:
a) způsob, jakým jsou metadata vyhledávací a prohlížecí služby kódovány do "Get Discovery/View Service metadata response" a
b) kódování jazyka, aby byl v souladu s požadavky v Nřízení pro síťové služby ... více »

Datové specifikace přílohy II a III

V průběhu května 2011 bude probíhat finální připomínkování a revize datových specifikací přílohy II a III v interních drafting týmech. V červnu 2011 bude vydána hotová verze datových specifikací pro připomínkování a testování v členských státech. Podrobný rozpis postupu tvorby datových specifikací a implementačního pravidla je v tabulce: ... více »

Transformace Mapových služeb Portálu veřejné správy

Po šesti letech fungování bude k 31. ... více »