Archív článků - Únor, 2011

Nástroje pro tvorbu monitoringu INSPIRE

Monitoring je povinnost vycházející ze zákona 123/1998 Sb., kterou musí splnit všichni poskytovatelé dat a služeb bez rozdílu, do které přílohy témat INSPIRE spadají. ... více »

Nařízení Komise pro číselník kódů vstoupilo v platnost

Logo INSPIRE

Dne 4.2.2011 vstoupilo v platnost Nařízení Komise pro číselník kódů. (Celý název tohoto nařízení je Nařízení Komise (EU) č. 102/2011, kterým se mění nařízení (EU) č.1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.) ... více »

Mapové kompozice na Národním geoportálu INSPIRE

Na Národním geoportálu jsou v současné době pod tématy INSPIRE zobrazeny mapové kompozice z původních Mapových služeb PVS.

Nově byly formou WMS přidány Základní mapy 1:10 000 a 1:50 000 běžící ze serverů ČÚZK.