Archív článků - Červen, 2010

Dodatek k nařízení pro interoperabilitu - číselníky

Komitologický výbor INSPIRE schválil dodatek k nařízení pro interoperabilitu, jehož připomínkové řízení proběhlo v květnu 2010. Dokument obsahuje číselníky pro některé prostorové objekty z nařízení.

Schémata datových specifikací témat přílohy I

Logo INSPIRE

Připravili jsme pro vás schémata datových specifikací témat prostorových dat přílohy I Směrnice INSPIRE tak, jak jsou definovány v Nařízení pro interoperabilitu a v číselnících, které nařízení ... více »