Archív článků - Duben, 2010

Výzva k připomínkování draftu přílohy k Nařízení pro interoperabilitu

Výbor pro INSPIRE při Evropské komisi vydal draft číselníku INSPIRE, který doplňuje Nařízení pro interoperabilitu, a poskytl ho členským státům k připomínkám před schvalováním dne 17.6.2010. Konečný termín pro zaslání připomínek do Komise je 14.5.2010. ... více »

Výzva k připomínkování českých překladů Nařízení

Dne 20.4.2010 jsme obdrželi 1. verzi českého překladu Nařízení pro interoperabilitu a harmonizaci dat přílohy I. a II. a Nařízení pro stahovací a transformační služby k připomínkování. ... více »

Vyhláška k zákonu 123/1998 Sb.

Dne 15. dubna 2010 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí s účinností od 30. dubna 2010.
Vyhláška stanovuje:
? témata prostorových dat
? podmínky užití prostorových dat a služeb ... více »