Archív článků - Únor, 2010

Průzkum uživatelských požadavků pro přílohy II a III směrnice

INSPIRE tým v JRC vytvořil dotazník s cílem získat popis procesů a jednotlivých kroků, které jsou pro uživatele nezbytné při plnění úkolů spojených s životním prostředím a tématy prostorových dat z příloh II a III směrnice INSPIRE. Údaje získané z tohoto průzkumu umožní přesněji stanovit obsah datových specifikací. ... více »