Archív článků - Leden, 2010

Úplné znění zákona 123/1998 Sb.

Pod č. 6/2010 bylo dnes ve Sbírce zákonů publikováno úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Publikací úplného znění se nemění číslo zákona. I nadále se bude používat "zákon č. ... více »