Archív článků - Září, 2009

Finální verze draftu síťových služeb

Výbor pro INSPIRE při Evropské komisi vydal finální verzi Nařízení pro stahovací a transformační služby a poskytl je členským státům k posledním připomínkám před schvalováním dne 14.12.2009. Připomínky a komentáře k draftům můžete do 5.10.2009 zasílat na adresu inspire@cenia.cz.

Implementační pravidla a technické pokyny pro specifikace dat přílohy I.

Logo INSPIRE

Drafting tým pro specifikaci dat přílohy I. dokončil začátkem září svou práci na přípravě technických pokynů a zveřejnil jejich poslední verze na stránkách JRC (Joint Research Centre). ... více »

Novela zákona schválena v Poslanecké sněmovně

Novela zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí prošla ve středu 9. září 2009 na 60. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR třetím čtením.

Soutež o návrh GEPORTÁL

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vypisuje v rámci projektu Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí soutěž o návrh GEOPORTÁL. ... více »