Archív článků - Červen, 2009

Novela zákona prošla druhým čtením

Novela zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí prošla 19. černa 2009 na 59. schůzi Poslanecké sněmovny Parlametu ČR druhým čtením.

Schválení pravidla Data Sharing

Logo INSPIRE

Komitologický výbor pro INSPIRE při Evropské komisi dne 5.6.2009 v Bruselu schválil implementační pravidlo pro Sdílení dat. Pravidlo bude nyní s kladným stanoviskem výboru postoupeno Komisi a doporučeno ke schválení. ... více »

Proběhl seminář v rámci Spojené mezinárodní konference

SeminarISZL

Dne 12.5.2009 proběhl v rámci Spojené mezinárodní konference na České zemědělské univerzitě v Praze seminář zaměřený na metadata INSPIRE. ... více »

Novela zákona po schválení vládou

Po schválení novely zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí na jednání vlády byla novela upravena podle připomínek Legislativní rady vlády a odeslána do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Novela je vedena jako sněmovní tisk 765 a její první čtení bylo naplánováno na schůzi Poslanecké sněmovny, která se uskutečnila v týdnu od 17.3.2009. ... více »

Seminář INSPIRE jako součást mezinárodní konference na ČZÚ

V rámci doprovodných akcí Společné mezinárodní konference Informační systémy v zemědělství a lesnictví a INSPIREd CEE-SDI proběhne seminář INSPIRE, jehož náplní budou "Metadata podle INSPIRE". Seminář se uskuteční 12. ... více »

Vláda ČR schválila novelu zákona

V pondělí 2. března 2009 byl na jednání vlády schválen text novely zákona 123/1998 SB., o právu na informace o životním prostředí. Podrobnosti si můžete přečíst v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí. Novela zákona by měla být připravena k projednání na přístí schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.