Archív článků - Prosinec, 2008

Schválení dalších implementačních pravidel

Logo INSPIRE

19. prosince 2008 byla komitologickým výborem schválena další implementační pravidla. Tentokrát pravidla pro vyhledávací a prohlížecí služby a pravidla pro monitoring a reporting. První překlady budou v polovině ledna. Na jejich kontrolu a schválení budou mít členské země tentokrát kratší dobu. Překlad pro připomínkování bude zveřejněn na těchto stránkách. ... více »

Draft implementačních pravidel pro Data Sharing

Logo INSPIRE

Vyšel první draft Implementing rules for governing access and rights of use of spatial data sets and services for Community institutions and bodies určený k připomínkování. Tento dokument definuje harmonizované podmínky přístupu k prostorovým datům a službám. ... více »

Nařízení pro metadata vydáno

Logo INSPIRE

Dne 4. prosince 2008 bylo v Úředním věstníku Evropské unie vydáno Nařízení Komise (ES) č. 1205 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat. Nařízení vstoupí v platnost 20 dní od publikování, tedy 24. prosince 2008.

Text Nařízení CZ ... více »