KOVIN

Strategie implementace INSPIRE

Strategie implementace INSPIRE je základním dokumentem pro realizaci požadavků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). ... více »

Seznam členů KOVIN

Seznam členů KOVIN včetně kontaktů aktuální k datu 20. 2. 2017

Technické pracovní skupiny INSPIRE - pravidla, zaměření, cíle

Dokument zakládající technické pracovní skupiny fungující pod KOVIN. Dokument definuje rozsah skupin, jejich zaměření, pravidla fungování a nejbližší úkoly. Tato verze zahrnuje aktualizace, které v souvislosti s činností skupiny proběhly v letech 2012-2015.

Statut KOVIN

Soubor: 

Dokument obsahuje statut Koordinačního výboru pro INSPIRE.

Jednací řád KOVIN

Dokument obsahuje jednací řád Koordinačního výboru pro INSPIRE.

Syndikovat obsah